CANIGO

Piła mostowa marki Canigo. 

•Rok prod. 2000

•Automatyka cięcia

•Dysk max 500mm

•Uchylna głowica 45° 

•Obrotowy stół 

•Uchylny stół (hydrauliczny)

Silnik główny 7.5 kW

•Demontaż i transport w  cenie

Cena 52 000zł netto

© Copyright 2021 OM Stone