Edilux 

Boczkarka do boku prostego i faz.

•Rok prod. 1999

•Ilość głowic 7

•Ilość głowic faza 2+2

•Bok prosty, faza.

•Kapinos

•Oscylacja

•Wymiary  5550 x 1900 x 1700 mm (bez rolek)

•Transport w cenie

85 000zł netto

© Copyright 2021 OM Stone