CMG
FLOTTER

Boczkarka do boku prostego i faz CMG Flotter 

•Rok prod 2006

•Wrzeciona bok prosty 8

•Wrzeciona faza 2+2

•Oscylacja 

•Stoły podawcze 200mm

•Transport w cenie

 Cena 70 000zł. netto

© Copyright 2022 OM Stone