Krótki poradnik o użytkowaniu boczkarek taśmowych
 

Poradnik skierowany dla firm planujących zakup boczkarki taśmowej oraz firm, które zakupiły tego typu maszynę po raz pierwszy.

WYMAGANIA

Parametry, które powinny być spełnione dla prawidłowego funkcjonowania każdej
boczkarki taśmowej niezależnie od jej marki.

Woda
Jakość cięcia
Prędkość
Narzędzia


Woda
Każdy rodzaj boczkarki niezależnie od jej marki ma podaną specyfikację techniczną odnośnie do niezbędnych przyłączy. Jeden z najważniejszych parametrów, który należy, zapewnić jest odpowiednia ilość wody.
Zbyt mała jej ilość może powodować:
Szybkie zużywanie się segmentów oraz przypalanie materiału. Bardzo częstym przypadkiem jest również powstawanie rys na materiale, po prostu fragmenty niewypłukanego materiał powodują rysy.

Jakość cięcia Przede wszystkim musimy zadbać o "czyste" cięcie.
Materiał powinien być przecięty pod kątem 90° 
Brak kąta prostego
skutkuje często niedobraniem części polerowanego materiału. 

Prędkość cięcia i prędkość polerowania
Zbyt wysoka prędkość cięcia może powodować powstawanie tz.rzazów oraz głębokich rys niemożliwych do spolerowania przez boczkarke. Z kolei zbyt wysoka prędkość taśmy skutkuje niedobraniem materiału oraz np. zbyt wąską fazę od zakładanej ustawioną na docisku pneumatycznym. Również zbyt wolna prędkość taśmy może powodować występowanie skaz. Częstym przypadkiem jest "przypalanie" segmentów do faz poprzez zbyt wysoką prędkości taśmy.

Narzędzia O ile na rynku dostępnych jest wiele segmentów "do wszystkiego" to rzadko, kiedy dają one możliwość uzyskania zadowalającego efektu na każdym z rodzaju kamienia.
Właściwy dobór segmentów pozwala na wydłużenie ich eksploatacji.

  1. Stosuj się do zaleceń producenta maszyny dotyczących przyłączy wody/powietrza - spełnienie wymaganych parametrów przyłączy pozwala nam wyeliminować ww składniki jako przyczyna niezadowalającego poleru.
  2. Jakość cięcia oraz optymalna szybkość taśmy - pozwoli nam na uzyskanie zadowalających efektów wraz z oszczędnością segmentów ściernych.
  3. Narzędzia - nie kupuj niesprawdzonych narzędzi/segmentów. Jeśli jednak chcesz wypróbować nowy produkt, poproś swojego dystrybutora o możliwość przetestowania narzędzi np.wspólnie.

Grupa na fb

Jako że temat jest na tyle szeroki, zapraszamy wszystkich kamieniarzy do dzielenia się swoimi problemami, uwagami itp. na nowo powstałej grupie fb na temat boczkarek gdzie każdy włącznie z dostawcami ma możliwość się wypowiedzieć.
Link do grupy poniżej.

© Copyright 2021 OM Stone